MIAE-307|波多野结衣作品MIAE-307|タイトスカート女

MIAE-307|波多野结衣作品MIAE-307|タイトスカート女

因系农家,时当麦秋忙甚,未暇延医服药。帮助人禀天地之气化以生,是以上焦之气化为阳,下焦之气化为阴。

遂入视之,气息若无,大声呼之亦不知应,脉象诊断此证若系陈病状况,至此定难挽回,惟因霍乱吐泻已极,又复流产,则气血暴脱,故仍可用药挽救。方解此方即拙拟滋阴清燥汤也。

证候食后停滞胃中,艰于下行,且时觉有气挟火上冲,口苦舌胀,目眩耳鸣,恒有呃欲呕逆或恶心,胸膈烦闷,大便六七日始行一次,或至服通利药始通,小便亦不顺利。萸肉最善敛汗,是以萸肉亦能治之。

以上所论者,无论内伤外感,皆咽喉证之属热者也。 煎渣再服,仍送服生石膏细末三钱。

肝肾果系虚弱,其脉必细数,今左部沉弦,右部沉牢,其为腰际关节经络有瘀而不通之气无疑,拟治以利关节通经络之剂。证候先时咳嗽犹轻,失血之后则嗽益加剧。

其洪实兼浮者,证犹连表也。诊其脉洪大而实,左右皆然,知非重用石膏不可。

Leave a Reply